TRUNG TÂM Y KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM Y KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Trung tâm Y khoa – Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHĐN ngày 14/01/2015 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, là đơn vị y tế độc lập hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

Tìm hiểu thêm

The University of Danang © 2021

Designed and Maintained by Thiết kế website Đà Nẵng, DANAWEB.vn